• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2016/02 EJZF

IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Iepirkuma nosaukums:                           

Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2016/02 EJZF

Iepirkuma veids:

Atklāts konkurss

Izsludināšanas datums:

Izsludināts 2016.gada 16.jūnijā. IUB tīmekļa vietnē https://pvs.iub.gov.lv/show/454169

Grozījumi izsludināti 2016.gada 15.jūlijā IUB tīmekļa vietnē https://pvs.iub.gov.lv/show/457303

Piedāvājumi iesniegšanas termiņš un vieta:

2016.gada 12.augusts plkst. 10.00.
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Būvobjekta apskate.

Būvobjekta apskate notiek visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi: 2016.gada 1.jūlijā plkst. 10.00. Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā. Gadījumā, ja ieinteresētais piegādātājs nevar ierasties uz būvobjektu apskati, tas var vienoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par objekta apskati citā laikā.

Iepirkuma dokumenti:


 Atklātā konkursa "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve" Nolikums ar 08.07.2016., 11.07.2016. grozījumiem.
Nolikuma pielikuma D1 veidnes paraugs .doc formātā.
Nolikuma pielikuma D2 veidnes paraugs .doc formātā.
Nolikuma pielikuma D3 veidnes paraugs .doc formātā.
Nolikuma pielikuma D4 veidnes paraugs .doc formātā.
Nolikuma pielikuma D5 veidnes paraugs .doc formātā.
Nolikuma pielikuma D6 veidnes paraugs .doc formātā.
Nolikuma pielikuma D7 veidnes paraugs .doc formātā.
Darba apjomu tabulas.  Nolikuma D8 pielikums. Finanšu piedāvājuma veidne ar 08.07.2016.grozījumiem.
Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks.  Nolikuma D.9 pielikums 6.punkts. Kalendārā grafika piedāvājuma veidne.
Naudas plūsmas grafiks pa projekta posmiem.  Nolikuma D9.1 pielikums. Naudas plūsmas grafika pa projekta posmiem veidne .

Tehniskais būvprojekts:

Tehniskā projekta saskaņojums. (informatīvi)

1. Sējums "Vispārīgā daļa. Ģenerālplāna sadaļa.Ģeotehniskā izpēte.Topogrāfiskā izpēte."
2. Sējums "Inženierrisinājumu daļa.Būvkonstrukcijas (BK)."
3. Sējums "Inženierrisinājumu daļa.Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT). Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (UKT). Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT). Videonovērošana un elektronisko sakaru tīkli (EST)."

Grozījumi darba apjomu sarakstā 3.sējuma sadaļā "Ūdensapgāde un kanalizācija, āre'jie tīkli (UKT). Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT)."

Sadzīves kanalizācija - K1_BA.
Ūdensapgāde - Ū1.
Sadzīves kanalizācija - K1 (no ceha).
Lietus kanalizācija - K2 (ar smilšuķērāju).
Lietus kanalizācija - K2 (ar naftas produktu atdalītāju).

Papildinātie 3.sējuma rasējumi.

Naftas produktu atdalītājs - ŪKT-7.
Smilšuķērājs - ŪKT-8.
Tehniskais nosēdinātajs (tauku ķērājs) - ŪKT-9.

4. Sējums "Darba organizēšanas projekts."
5. Sējums "Ekonomiskā daļa. Tehniskās specifikācijas. Būvdarbu apjomi (BA)."

Grozījumi 5.sējuma lokālā darba tāmē nr.1-4 (turpmāk lokālā darba tāme nr.1-4i )

Lokālā darba tāme nr.1-4i.

Iepirkuma procesā Pretendentu uzdotie jautājumi un Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkumu komisijas sniegtās atbildes:


Jautājumu un atbilžu publikācija. 05.07.2016.
Jautājumu un atbilžu publikācija. 08.07.2016.
Jautājumu un atbilžu publikācija. 14.07.2016.
Jautājumu un atbilžu publikācija. 15.07.2016.
Jautājumu un atbilžu publikācija. 26.07.2016.
Jautājumu un atbilžu publikācija. 29.07.2016.
Jautājumu un atbilžu publikācija. 02.08.2016.
Jautājumu un atbilžu publikācija. 04.08.2016.
Jautājumu un atbilžu publikācija. 05.08.2016.
 Jautājumu un atbilžu publikācija. 05.08.2016. Precizēta Iepirkumu komisijas atbilde, kas publicēta 02.08.2016.

Iepirkuma Nolikuma grozījumi.

Grozījumi, kas pieņemti 2016.gada 08.jūlija Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas sēdē.

Grozījumi, kas pieņemti 2016.gada 11.jūlija Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas sēdē.

Pretendenta piedāvājumu cenas apkopojums.
Informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem.