• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Par mums

  Salacgrīvas osta ir mūsdienīga reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā.

  Salacgrīvas ostai ir sena vēsture - jau 1368.gada arhīvos tā ir minēta kā Livonijas arhibīskapa osta. Laikam ritot, Salacgrīvas ostas ir kļuvusi par nozīmīgu Ziemeļvidzems importa un eksporta ostu.

  Šodien Salacgrīvas ostā pārkrauj dažāda veida kravas - kokmateriālus, šķeldu, kūdru, šķembas, celtniecības materiālus, zivis. Salacgrīvas ostā kravas tiek saņemtas un no tās tiek sūtītas uz Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju, Poliju, Vāciju, Holandi, Lielbritāniju un pat Portugāli. Salacgrīvas ostā, un īpaši Kuivižu ostā aktīvi darbojas zvejnieki. Vasarā abās ostās, īpaši Kuivižu ostā, ienāk jahtas no dažādām Pasaules valstīm.

 • SALACGRĪVAS OSTAS REGATE 2021 Optimist un Laser/ILCA klasēs

  2021. gada 2. oktobrī Salacgrīvas ostas akvatorijā pirmo reizi norisināsies SALACGRĪVAS OSTAS REGATE 2021 Optimist un Laser/ILCA klasēs. Sacensības klātienē būs iespējams vērot no Salacgrīvas tilta, no piestātnes, kā arī no Salacgrīvas jahtu servisa ēkas ‘Bura’
  SACENSĪBU KALENDĀRS
  02.oktobris
  09:00–12:00 Dalībnieku reģistrācija, jahtu inventāra pārbaude, apmērīšana;
  14:00 Pirmā brauciena brīdinājuma signāls.
  03.oktobris
  12:00 Otrās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls.
  18:00 Sacensību noslēguma ceremonijas aptuvens laiks.
   
  #sailinginlatvia​ #eastbaltic​ #estlatharbours​ #interreg

 • Uzsākts projekts 'Austrumbaltijas jahtu ostas tīklu pilnveidošanas un popularizēšana, EASTBALTIC HARBOURS EST-LAT177

  Salacgrīvas ostas pārvalde uzsākusi Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas projektu Est-Lat177 “Austrumbaltijas jahtu ostas tīklu pilnveidošana un popularizēšana" EASTBALTIC HARBOURS. Projekts ir turpinājums 2020.gada nogalē pabeigtajam projektam "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours), kurā tika uzbūvēta Salacgrīvas jahtotāju servisa ēka. Jaunajā projektā tiks iegādātas divas peldošās jahtu piestātnes (pontoni), katrs 36 m garumā, kas tiks novietoti akvatorijā jahtu ostas rajonā iepretīm jahtu servisa ēkai. Piestātnes būs aprīkotas ar jahtām nepieiešamo elektrības un ūdens pieslēgumu punktiem. Papildus tiks iegādātas peldošās navigācijas zīmes. Kopējais projekta izmaksas EUR 136 800,88, no kuriem ERAF finansējums EUR 116 280,74, Salacgrīvas ostas pārvaldes finansējums EUR 20 520,14.

  Informācija par projektu ir skatāmā sadaļā Interreg EST-LAT 177 EASTBALTIC Harbours