• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Iepirkumi 2021

 • Iepirkums „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība”, ID Nr.: SOP 2021/09 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU 18.06.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 26.05.2021. izsludina iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība", id.Nr. SOP 2021/09 EJZF.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 16.jūnijs plkst.11.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2021.gada 16.jūnijs plkst. 11.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu un būvdarbu vietu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, iepriekš par to vienojoties pa tālr 29262429.

 • Iepirkums „Peldošo navigācijas zīmju piegāde”, ID Nr.: SOP 2021/07 ESTLAT177

  IEPIRKUMA STATUSS -  20.04.2021. NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 11.03.2021. izsludina iepirkumu "Peldošo navigācijas zīmju piegāde", id.Nr. SOP 2021/07 ESTALAT177.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 1.aprīlim plkst.13.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2021.gada 1.aprīlim 13.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, iepriekš par to vienojoties pa tālr 29262429.

 • Iepirkums „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, ID Nr.: SOP 2021/06 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU 09.04.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 04.03.2021. izsludina iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība", id.Nr. SOP 2021/06 EJZF.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 9.aprīlim plkst.11.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2021.gada 9.aprīlim 11.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, iepriekš par to vienojoties pa tālr 29262429.

 • Iepirkums „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, ID Nr.: SOP 2021/05 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS -  PĀRTRAUKTS 04.03.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 24.02.2021. izsludina iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība", id.Nr. SOP 2021/05 EJZF.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 9.aprīlim plkst.11.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2021.gada 9.aprīlim 11.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, iepriekš par to vienojoties pa tālr 29262429.

 • Iepirkums „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība”, ID Nr.: SOP 2021/04 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS -  PĀRTRAUKTS.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 22.02.2021. izsludina iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība", id.Nr. SOP 2021/04 EJZF.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 19.marts plkst.11.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2021.gada 19.marts 11.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu un būvdarbu vietu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, iepriekš par to vienojoties pa tālr 29262429.

 • Iepirkums „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, ID Nr.: SOP 2021/03 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS -  PĀRTRAUKTS 24.02.2021.

  Iepirkuma komisija vēlas palielināt pretendentu loku, kas, pamatojoties uz Vadlīniju 6.9.3. punktam, ir noteikta kā būtiska izmaiņa Nolikumā. Šī iemesla dēļ iepirkums ir pārtraucams un izsludināms no jauna.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 22.02.2021. izsludina iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība", id.Nr. SOP 2021/03 EJZF.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 9.aprīlim plkst.11.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2021.gada 9.aprīlim 11.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, iepriekš par to vienojoties pa tālr 29262429.

 • Iepirkums „Peldošo navigācijas zīmju piegāde”, ID Nr.: SOP 2021/02 ESTLAT177

  IEPIRKUMA STATUSS -  PĀRTRAUKTS 11.03.2021.

  Iepirkuma komisija, izskatot iesniegto piedāvājumus, konstatē, ka piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz plānoto budžetu, tāpēc, saskaņā ar Nolikuma 10.9.punktu, pārtrauc iepirkumu un plāno izsludināt to no jauna.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 15.02.2021. izsludina iepirkumu "Peldošo navigācijas zīmju piegāde", id.Nr. SOP 2021/02 ESTALAT177.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 9.martam plkst.13.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2021.gada 9.martā 13.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, iepriekš par to vienojoties pa tālr 29262429.

 • Iepirkums „Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”, ID Nr.: SOP 2021/01 ESTLAT177

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOSĒDZIES AR REZULTĀTU 25.02.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 29.01.2021. izsludina iepirkumu "Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā", id.Nr. SOP 2021/01 ESTALAT177.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2021.gada 23.februārim plkst.11.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2021.gada 23.februārī plkst.11.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas ielā 6, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, pirmssvētku darba dienās no 8.30 līdz 16.30, iepriekš par to vienojoties pa tālr 29262429.

 • Iepirkums „Piebraucamā ceļa asfaltēšana Kuivižu ostā”, ID Nr.: SOP 2020/03

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 17.06.2020. izsludina iepirkumu "Piebraucamā ceļa asfaltēšana Kuivižu ostā", id.Nr. SOP 2020/03.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 20.jūlijā plkst.10.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2020.gada 20.jūlijā plkst.10.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, pirmssvētku darba dienās no 8.30 līdz 16.30.

 • Iepirkums „Remonta padziļināšanas (bagarēšanas) darbi Salacgrīvas ostā', ID Nr.: SOP 2020/02

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 13.03.2020. izsludina iepirkumu "Remonta padziļināšanas (bagarēšanas) darbi Salacgrīvas ostā", id.Nr. SOP 2020/02.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 14.aprīlī plkst.12.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2020.gada 14.aprīlī plkst.12.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, pirmssvētku darba dienās no 8.30 līdz 16.30.

 • Iepirkums „Jahtotāju servisa ēkas fasādes izbūve', ID Nr.: SOP 2020/01 Interreg ESTLAT55

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOLSĒDZIES AR REZULTĀTU.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 24.01.2020. izsludina iepirkumu "Jahtotāju servisa ēkas fasādes izbūve", id.Nr. SOP 2020/01 Interreg ESTLAT55.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2020.gada 25.februāris plkst.10.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2020.gada 25.februārī plkst.10.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, pirmssvētku darba dienās no 8.30 līdz 16.30.

 • Iepirkums „Elektroenerģijas piegādes Salacgrīvas ostas pārvaldes vajadzībām', ID Nr.: SOP 2019/08

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU

  Salacgrīvas ostas pārvalde 25.11.2019. izsludina iepirkumu "Elektroenerģijas piegādes Salacgrīvas ostas pārvaldes vajadzībām", id.Nr. SOP 2019/08.

  Piedāvājumi iesniedzami Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā.

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 16.decembrim plkst.10.00.

  Piedāvājumu atvēršana 2019.gada 16.decembrī plkst.10.00.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

  Ar nolikumu var arī iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā darba dienās no 08.30 līdz 17.00, pirmssvētku darba dienās no 8.30 līdz 16.30.