• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Iepirkumi 2021

 

Salacgrīvas ostas pārvaldes profila adrese elektronisko iepirkumu sistēmā:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3220

 • Iepirkums „Par alumīnija laivas, laivas piekabes un piekaramā laivas dzinēja piegādi”, ID Nr.: SOP 2021/15

  IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU 15.11.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 20.10.2021. izsludina iepirkumu "Par alumīnija laivas, laivas piekabes un piekaramā laivas dzinēja piegādi" id.Nr. SOP 2021/15.

 • Iepirkums „Sanitārās būves būvniecība Salacgrīvas ostā”, ID Nr.: SOP 2021/14 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU 17.11.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 13.10.2021. izsludina iepirkumu "Sanitārās būves būvniecība Salacgrīvas ostā" id.Nr. SOP 2021/14 EJZF.

 • Iepirkums „Kuivižu ostas remonta padziļināšanas darbi', ID Nr.: SOP 2021/13

  IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU 08.11.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 01.10.2021. izsludina iepirkumu "Kuivižu ostas remonta padziļināšanas darbi", id.Nr. SOP 2021/13.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

   

 • Iepirkums „Sanitārās būves piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”, ID Nr.: SOP 2021/12 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU 10.11.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 30.09.2021. izsludina iepirkumu "Sanitārās būves piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā" id.Nr. SOP 2021/12 EJZF.

 • Iepirkums „Sanitārās būves projektēšana un būvniecība Salacgrīvas ostā”, ID Nr.: SOP 2021/11 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS - PĀRTRAUKTS.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 17.08.2021. izsludina iepirkumu "Sanitārās būves projektēšana un būvniecība Salacgrīvas ostā" id.Nr. SOP 2021/11 EJZF.

 • Iepirkums „Sanitārās būves piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”, ID Nr.: SOP 2021/10 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS - IZBEIGTS.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 16.08.2021. izsludina iepirkumu "Sanitārās būves piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā" id.Nr. SOP 2021/10 EJZF.

 • Iepirkums „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība”, ID Nr.: SOP 2021/09 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU 18.06.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 26.05.2021. izsludina iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība", id.Nr. SOP 2021/09 EJZF.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

   

 • Iepirkums „Peldošo navigācijas zīmju piegāde”, ID Nr.: SOP 2021/07 ESTLAT177

  IEPIRKUMA STATUSS -  20.04.2021. NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 11.03.2021. izsludina iepirkumu "Peldošo navigācijas zīmju piegāde", id.Nr. SOP 2021/07 ESTALAT177.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

   

 • Iepirkums „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, ID Nr.: SOP 2021/06 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU 09.04.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 04.03.2021. izsludina iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība", id.Nr. SOP 2021/06 EJZF.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

   

 • Iepirkums „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, ID Nr.: SOP 2021/05 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS -  PĀRTRAUKTS 04.03.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 24.02.2021. izsludina iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība", id.Nr. SOP 2021/05 EJZF.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

 • Iepirkums „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība”, ID Nr.: SOP 2021/04 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS -  PĀRTRAUKTS.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 22.02.2021. izsludina iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība", id.Nr. SOP 2021/04 EJZF.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

   

 • Iepirkums „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”, ID Nr.: SOP 2021/03 EJZF

  IEPIRKUMA STATUSS -  PĀRTRAUKTS 24.02.2021.

  Iepirkuma komisija vēlas palielināt pretendentu loku, kas, pamatojoties uz Vadlīniju 6.9.3. punktam, ir noteikta kā būtiska izmaiņa Nolikumā. Šī iemesla dēļ iepirkums ir pārtraucams un izsludināms no jauna.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 22.02.2021. izsludina iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība", id.Nr. SOP 2021/03 EJZF.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

   

 • Iepirkums „Peldošo navigācijas zīmju piegāde”, ID Nr.: SOP 2021/02 ESTLAT177

  IEPIRKUMA STATUSS -  PĀRTRAUKTS 11.03.2021.

  Iepirkuma komisija, izskatot iesniegto piedāvājumus, konstatē, ka piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedz plānoto budžetu, tāpēc, saskaņā ar Nolikuma 10.9.punktu, pārtrauc iepirkumu un plāno izsludināt to no jauna.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 15.02.2021. izsludina iepirkumu "Peldošo navigācijas zīmju piegāde", id.Nr. SOP 2021/02 ESTALAT177.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

   

 • Iepirkums „Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”, ID Nr.: SOP 2021/01 ESTLAT177

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOSĒDZIES AR REZULTĀTU 25.02.2021.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 29.01.2021. izsludina iepirkumu "Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā", id.Nr. SOP 2021/01 ESTALAT177.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

   

 • Iepirkums „Piebraucamā ceļa asfaltēšana Kuivižu ostā”, ID Nr.: SOP 2020/03

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 17.06.2020. izsludina iepirkumu "Piebraucamā ceļa asfaltēšana Kuivižu ostā", id.Nr. SOP 2020/03.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

 • Iepirkums „Remonta padziļināšanas (bagarēšanas) darbi Salacgrīvas ostā', ID Nr.: SOP 2020/02

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 13.03.2020. izsludina iepirkumu "Remonta padziļināšanas (bagarēšanas) darbi Salacgrīvas ostā", id.Nr. SOP 2020/02.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

   

 • Iepirkums „Jahtotāju servisa ēkas fasādes izbūve', ID Nr.: SOP 2020/01 Interreg ESTLAT55

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOLSĒDZIES AR REZULTĀTU.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 24.01.2020. izsludina iepirkumu "Jahtotāju servisa ēkas fasādes izbūve", id.Nr. SOP 2020/01 Interreg ESTLAT55.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.

   

 • Iepirkums „Elektroenerģijas piegādes Salacgrīvas ostas pārvaldes vajadzībām', ID Nr.: SOP 2019/08

  IEPIRKUMA STATUSS -  NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU

  Salacgrīvas ostas pārvalde 25.11.2019. izsludina iepirkumu "Elektroenerģijas piegādes Salacgrīvas ostas pārvaldes vajadzībām", id.Nr. SOP 2019/08.

  Pilns iepirkuma paziņojums un nolikuma dokumenti skatāmi šeit.