• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Uzsākts projekts 'Austrumbaltijas jahtu ostas tīklu pilnveidošanas un popularizēšana, EASTBALTIC HARBOURS EST-LAT177

  Salacgrīvas ostas pārvalde uzsākusi Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas projektu Est-Lat177 “Austrumbaltijas jahtu ostas tīklu pilnveidošana un popularizēšana" EASTBALTIC HARBOURS. Projekts ir turpinājums 2020.gada nogalē pabeigtajam projektam "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours), kurā tika uzbūvēta Salacgrīvas jahtotāju servisa ēka. Jaunajā projektā tiks iegādātas divas peldošās jahtu piestātnes (pontoni), katrs 36 m garumā, kas tiks novietoti akvatorijā jahtu ostas rajonā iepretīm jahtu servisa ēkai. Piestātnes būs aprīkotas ar jahtām nepieiešamo elektrības un ūdens pieslēgumu punktiem. Papildus tiks iegādātas peldošās navigācijas zīmes. Kopējais projekta izmaksas EUR 136 800,88, no kuriem ERAF finansējums EUR 116 280,74, Salacgrīvas ostas pārvaldes finansējums EUR 20 520,14.

  Informācija par projektu ir skatāmā sadaļā Interreg EST-LAT 177 EASTBALTIC Harbours