• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Pabeigta Jahtotāju servisa ēkas būvniecība.

  2020.gada oktobrī Salacgrīva sostas pārvalde, realizējot Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu Nr. 55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours), ir pabeigusi Salacgrīvas jahtotāju servisa ēkas būvniecību.

  Informācija par jahtu ostu ir skatāmā sadaļā "Salacgrīvas jahtu osta"

   

 • Gulf of Riga Regatta 2020 Kuivižos.

                   

  EST-LAT 55 “EST-LAT Harbours”

   

  Šogad Rīgas līča regate "Gulf of Riga Regatta 2020" jeb "GORR", kas būs arī Latvijas atklātais jūras burāšanas čempionāts un Livonijas kauss, tiks atklāta 28.jūnijā Ventspilī. Regatē piedalīses ap 50 jahtu komandas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Zveidrijas un Dānijas. Tā ilgs piecas dienas un regatei varēs sekot tiešsaistē. Sacensību flote piestās Igaunijā, Sāmsalas ostā Montu. Pēc tam divas dienas regate uzkavēsies Rojā, kur notiks medijiem un skatītājiem visērtāk vērojamās īsās pretvēja-pavēja distances. Regate noslēgsies 3.jūlijā Kuivižos. Ierasti, sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu tiks vērsta burātāju un sabiedrības uzmanība Baltijas jūras vides veselībai. Sacensības organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Zēģelētāju savienību, Rojas zēģelētāju skolu, Ventspils jahtu ostu, Salacgrīvas ostas pārvaldi un Saaremaa Merispordi Selts. Vairāk informācijas  https://gulfofrigaregatta.eu/lv

  3.jūlijā ap plkst. 21.00 Kuivižu ostā notiks regates apbalvošanas un noslēguma ceramonija.

  #estlatharbours  #estlatinaction  #eastbalticcoast

 • Informācija par Salacgrīvas ostas pārvaldes plānotajiem padziļināšanas darbiem.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 2020.gada pavasarī plāno veikt Salacgŗivas ostas akvatorijas un kuģu ceļa padziļināšanas darbus (dziļuma atjaunosānas darbus) Iespējamas darbu periods no marta līdz maijam. Plānotā iepirkuma izsludināšana 2020.gada janvāris- februāris.

  Informācijai - Pielkumā Salacgrīvas ostas akvatorijas un kuģu kanāla dziļuma mērījumi, kas veikti 2019.gadā, un padziļināšanas darbu apjoma aprēķins.Izsmeļamās grunts apjomi un darba rajons tiks precizēts pēc 2020.gada pavasarī veiktajiem mērījumiem.

  Izsmeļamās grunts apjoma aprēkins 1,  2019.gads.

  Izsmeļamās grunts apjoma aprēkins 2,  2019.gads.

   

 • Uzsākta Jahtotāju servisa ēkas būvniecība.

  2019.gada februārī Salacgrīva sostas pārvalde, realizējot Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu Nr. 55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours), ir uzsākusi Salacgrīvas jahtotāju servisa ēkas būvniecību.

  Jahtoāju servisa ēkas būvniecības darbi tiks pabeigti līdz 2019.gada 30.decembrim.

  Aktuālā informācija par būvniecības procesa norisi ir skatāmā sadaļā "Salacgrīvas jahtu osta"

   

 • Interreg Central Baltic CB239 'SmartPorts' rezultāti

  Salacgrivas ostas pārvalde ir pabeigusi visus projektā "SmartPorts" plānotā aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu. Vairāk informācijas skatīt šeit.

 • Kuivižu ostas padziļināšanas darbi

   

  Kuivižu ostā maijā tika uzsākti padziļināšanas darbi. Darbus veic SIA "BJGC". Jūlijā padziļināšanas darbi ir pabeigi.

 • Iepirkums 'Stacionārā zivrūpniecības kravu izkraušanas, iekraušanas hidromanipulatora piegāde un uzstādīšana”

  Salacgrīvas ostas pārvalde izsludinājusi iepirkuma procedūru „Stacionārā zivrūpniecības kravu izkraušanas, iekraušanas hidromanipulatora piegāde un uzstādīšana” Id. Nr. SOP 2017/01 EJZF. Piedāvājumu iesniedzami līdz 2017.gada 20.februārim plkst 10.00.

  Vairāk informācijas sadaļā "Iepirkumi".

 • Salacgrīvas ostas vadlīnijas navigācijas uguns zīmju iegāde Interreg Central Baltic projektā CB239 SmartPort .

  Salacgrīvas ostas pārvalde Interreg Central Baltic projekta CB239 SmartPort ietvaros izsludinājusi iepirkuma procedūru "Vadlīnijas navigācijas uguns zīmes iegāde", ident.Nr. SOP 2016/09 Interreg/CB239. Piedāvājumu iesniedzami līdz 2016.gada 15.decembrim plkst 11.00.

  Vairāk informācijas sadaļā "Iepirkumi 2016".

 • Pieņemšanas boju un peldošo navigācijas zīmju iegāde Interreg Central Baltic projektā CB239 SmartPort .

  Salacgrīvas ostas pārvalde Interreg Central Baltic projekta CB239 SmartPort ietvaros izsludinājusi iepirkuma procedūru "Pieņemšanas boju un peldošo navigācijas zīmju iegāde", ident.Nr. SOP 2016/08 Interreg/CB239. Piedāvājumu iesniedzami līdz 2016.gada 15.decembrim plkst 10.00.

  Vairāk informācijas sadaļā "Iepirkumi 2016".

 • Noslēdzies iepirkums EJZF projekta 'Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve' būvniecības darbu veikšanai.

  Salacgrīvas ostas pārvalde iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve", ident. Nr.SOP 2016/02 EJZF piedāvājuma izvērtējuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirusi SIA "Būvenergo A". Vairāk informācija "Iepirkumi 2016"

 • Salacgrīvas ostas pārvalde uzsākusi EJZF projekta 'Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve' realizāciju.

  Salacgrīvas ostas pārvalde uzsākusi darbu pie Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” projekta realizācijas.
  Notiek darbs pie piestātnes Nr.3 pārbūves būvprojekta izstrādes.

  Vairāk informācijas sadāļā "ES fondu projekti".

 • Salacgrīvas ostas pārvaldes dalība Interreg Central Baltic projektā CB239 SmartPort .

  Salacgrīvas ostas pārvalde uzsākusi darbu pie Interreg Central Baltic projekta CB239 SmartPort realizācijas.
  Projekta mērķis ir moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (SmartPorts)

  Vairāk informācijas sadaļā "ES fondu projekti".