• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • SALACGRĪVAS OSTAS MAKSAS

  2023. gada 1.jūnijā stāsies spēkā SALACGRĪVAS OSTAS MAKSAS UN OSTAS PAKALPOJUMU MAKSIMĀLIE TARIFI, kas apstiprināti 2023.gada 24.marta Salacgrīvas ostas valdes sēde.
   

 • Realizēts projekts 'Austrumbaltijas jahtu ostas tīklu pilnveidošanas un popularizēšana', EASTBALTIC HARBOURS EST-LAT177

  Salacgrīvas ostas pārvalde Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta ESTLAT177 “Austrumbaltijas jahtu ostas tīklu pilnveidošana un popularizēšana" EASTBALTIC HARBOURS realizācijas laikā ir iegādājusies un uzstādījusi divas peldošās jahtu piestātnes, katra 36 m garumā, kas jahtošanas sezonas laikā novietotas akvatorijā jahtu ostas rajonā iepretīm jahtu servisa ēkai. Piestātnes aprīkotas ar jahtām nepieiešamo elektrības un ūdens pieslēgumu punktiem. Iegādātas peldošās navigācijas zīmes. Projekta mēŗki ssniegti, gaidām jahtotājus!