• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Par mums

  Salacgrīvas osta ir mūsdienīga reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā.

  Salacgrīvas ostai ir sena vēsture - jau 1368.gada arhīvos tā ir minēta kā Livonijas arhibīskapa osta. Laikam ritot, Salacgrīvas ostas ir kļuvusi par nozīmīgu Ziemeļvidzems importa un eksporta ostu.

  Šodien Salacgrīvas ostā pārkrauj dažāda veida kravas - kokmateriālus, šķeldu, kūdru, šķembas, celtniecības materiālus, zivis. Salacgrīvas ostā kravas tiek saņemtas un no tās tiek sūtītas uz Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju, Poliju, Vāciju, Holandi, Lielbritāniju un pat Portugāli. Salacgrīvas ostā, un īpaši Kuivižu ostā aktīvi darbojas zvejnieki. Vasarā abās ostās, īpaši Kuivižu ostā, ienāk jahtas no dažādām Pasaules valstīm.

 • Informācija par Salacgrīvas ostas pārvaldes plānotajiem padziļināšanas darbiem.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 2020.gada pavasarī plāno veikt Salacgŗivas ostas akvatorijas un kuģu ceļa padziļināšanas darbus (dziļuma atjaunosānas darbus) Iespējamas darbu periods no marta līdz maijam. Plānotā iepirkuma izsludināšana 2020.gada janvāris- februāris.

  Informācijai - Pielkumā Salacgrīvas ostas akvatorijas un kuģu kanāla dziļuma mērījumi, kas veikti 2019.gadā, un padziļināšanas darbu apjoma aprēķins.Izsmeļamās grunts apjomi un darba rajons tiks precizēts pēc 2020.gada pavasarī veiktajiem mērījumiem.

  Salacgrīvas ostas 2020.gada dziļuma mērījumi (pdf) 1

  Salacgrīavs ostas 2020.gada dziļuma mērījumi (pdf) 2

  Salacgrīvas ostas 2020.gada dziļuma mērījumi (dwg) 1

  Salacgrīvas ostas 2020.gada dziļuma mērījumi (dwg) 2

  Salacgrīvas ostas 2019.gada dziļuma mērījumi 1

  Salacgrīvas ostas 2019.gada dziļuma mērījumi 2

  Salacgrīvas ostas 2019.gada dziļuma mērījumi 3

  Salacgrīvas ostas 2019.gada dziļuma mērījumi 4

  Izsmeļamās grunts apjoma aprēkins 1,  2019.gads.

  Izsmeļamās grunts apjoma aprēkins 2,  2019.gads.

   

 • Informācija par Salacgrīvas jahtu ostu 2019.gada sezonā.

  Salacgrīvas jahtu ostas pārbūves darbu dēļ Salacgrīvas jahtu osta 2019.gada sezonā ir slēgta.

  Jahtotājus aicinām izmantot jahtu ostas pakalpojumus Kuivižu ostā, un aicinām atgriezties Salacgrīvas ostā nākošajā, 2020.gada sezonā! 

  Pēc Salacgrīvas jahtu ostas pārbūves sākot ar 2020.gada sezonu tajā būs nodrošināta visa jahtotājiem nepieciešamā infrastruktūra un aprīkojums.