• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Iepirkums „Kuivižu ostas remonta padziļināšanas darbi”, ID Nr.: SOP 2022/04

IEPIRKUMA STATUSS - NOLSĒDZIES AR REZULTĀTU 20.04.2022.

Iepirkuma nosaukums:                           

Kuivižu ostas remonta padziļināšanas darbi

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2022/04

Iepirkuma organizētājs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr.90000462446, Ostas iela 6, Salacgrīva, Limbažu nov. LV 4033., tālr. 64071111.

Iepirkuma veids:

Iepirkums atbilstoši IUB 2019.gada 15.aprīļa "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

2022.gada 18.martā - IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu.

2022.gada 18.martā - Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē.

2022.gada 18.martā - Elektroniskā iepirkuma sistēma 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta:

2022.gada 19.aprīlis, plkst. 12.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas iela 6, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111,  port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/77056

Iepirkuma rezultāts.

Informācija par iepirkuma rezultātiem