• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Paziņojums par Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas izsoli.

  Salacgrīvas ostas pārvalde Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā, 2019.gada 29.oktobrī plkst.11.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pasažieru mikroautobusu FORD TOURNEO CUSTOM, valsts reģistrācijas numurs JT2538, gaiši pelēku, ražojums 2014.gads, 2,2 litru benzīna dzinējs, tehniskā apskate līdz 09.10.2020., atrašanās vieta - Pērnavas ielā 3, Salacgrīva. Automašīnas nosacītā cena 16 000 euro. Izsoles dalības maksa 20 euro un nodrošinājuma apmērs 1600 euro  iemaksājama Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā Nr. LV98PARX0002241940023, AS "Citadeles banka". Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot to pārvaldes kontā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgrivaport.lv vai Salacgrīvas ostas pārvaldē darba dienās no 8.30 līdz 17.00.  Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni 26168869.

  Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas - automašīnas FORD TOURNEO CUSTOM izsoles nolikums.

   

 • Informācija par Salacgrīvas jahtu ostu 2019.gada sezonā.

  Salacgrīvas jahtu ostas pārbūves darbu dēļ Salacgrīvas jahtu osta 2019.gada sezonā ir slēgta.

  Jahtotājus aicinām izmantot jahtu ostas pakalpojumus Kuivižu ostā, un aicinām atgriezties Salacgrīvas ostā nākošajā, 2020.gada sezonā! 

  Pēc Salacgrīvas jahtu ostas pārbūves sākot ar 2020.gada sezonu tajā būs nodrošināta visa jahtotājiem nepieciešamā infrastruktūra un aprīkojums.

 • Uzsākta Jahtotāju servisa ēkas būvniecība.

  2019.gada februārī Salacgrīva sostas pārvalde, realizējot Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projektu Nr. 55 “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours), ir uzsākusi Salacgrīvas jahtotāju servisa ēkas būvniecību.

  Jahtoāju servisa ēkas būvniecības darbi tiks pabeigti līdz 2019.gada 30.decembrim.

  Aktuālā informācija par būvniecības procesa norisi ir skatāmā sadaļā "Salacgrīvas jahtu osta"

   

 • Interreg Central Baltic CB239 'SmartPorts' rezultāti

  Salacgrivas ostas pārvalde ir pabeigusi visus projektā "SmartPorts" plānotā aprīkojuma iegādi un uzstādīšanu. Vairāk informācijas skatīt šeit.

 • Kuivižu ostas padziļināšanas darbi

   

  Kuivižu ostā maijā tika uzsākti padziļināšanas darbi. Darbus veic SIA "BJGC". Jūlijā padziļināšanas darbi ir pabeigi.

 • Iepirkums 'Stacionārā zivrūpniecības kravu izkraušanas, iekraušanas hidromanipulatora piegāde un uzstādīšana”

  Salacgrīvas ostas pārvalde izsludinājusi iepirkuma procedūru „Stacionārā zivrūpniecības kravu izkraušanas, iekraušanas hidromanipulatora piegāde un uzstādīšana” Id. Nr. SOP 2017/01 EJZF. Piedāvājumu iesniedzami līdz 2017.gada 20.februārim plkst 10.00.

  Vairāk informācijas sadaļā "Iepirkumi".

 • Salacgrīvas ostas vadlīnijas navigācijas uguns zīmju iegāde Interreg Central Baltic projektā CB239 SmartPort .

  Salacgrīvas ostas pārvalde Interreg Central Baltic projekta CB239 SmartPort ietvaros izsludinājusi iepirkuma procedūru "Vadlīnijas navigācijas uguns zīmes iegāde", ident.Nr. SOP 2016/09 Interreg/CB239. Piedāvājumu iesniedzami līdz 2016.gada 15.decembrim plkst 11.00.

  Vairāk informācijas sadaļā "Iepirkumi 2016".

 • Pieņemšanas boju un peldošo navigācijas zīmju iegāde Interreg Central Baltic projektā CB239 SmartPort .

  Salacgrīvas ostas pārvalde Interreg Central Baltic projekta CB239 SmartPort ietvaros izsludinājusi iepirkuma procedūru "Pieņemšanas boju un peldošo navigācijas zīmju iegāde", ident.Nr. SOP 2016/08 Interreg/CB239. Piedāvājumu iesniedzami līdz 2016.gada 15.decembrim plkst 10.00.

  Vairāk informācijas sadaļā "Iepirkumi 2016".

 • Noslēdzies iepirkums EJZF projekta 'Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve' būvniecības darbu veikšanai.

  Salacgrīvas ostas pārvalde iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve", ident. Nr.SOP 2016/02 EJZF piedāvājuma izvērtējuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirusi SIA "Būvenergo A". Vairāk informācija "Iepirkumi 2016"

 • Salacgrīvas ostas pārvalde uzsākusi EJZF projekta 'Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve' realizāciju.

  Salacgrīvas ostas pārvalde uzsākusi darbu pie Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” projekta realizācijas.
  Notiek darbs pie piestātnes Nr.3 pārbūves būvprojekta izstrādes.

  Vairāk informācijas sadāļā "ES fondu projekti".

 • Salacgrīvas ostas pārvaldes dalība Interreg Central Baltic projektā CB239 SmartPort .

  Salacgrīvas ostas pārvalde uzsākusi darbu pie Interreg Central Baltic projekta CB239 SmartPort realizācijas.
  Projekta mērķis ir moderns un pievilcīgs mazo ostu tīkls ar interaktīvu pārrobežu informācijas sistēmu, kopēju mārketingu un uzlabotiem ostu pakalpojumiem (SmartPorts)

  Vairāk informācijas sadaļā "ES fondu projekti".