• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Par mums

  Salacgrīvas osta ir mūsdienīga reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā.

  Salacgrīvas ostai ir sena vēsture - jau 1368.gada arhīvos tā ir minēta kā Livonijas arhibīskapa osta. Laikam ritot, Salacgrīvas ostas ir kļuvusi par nozīmīgu Ziemeļvidzems importa un eksporta ostu.

  Šodien Salacgrīvas ostā pārkrauj dažāda veida kravas - kokmateriālus, šķeldu, kūdru, šķembas, celtniecības materiālus, zivis. Salacgrīvas ostā kravas tiek saņemtas un no tās tiek sūtītas uz Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju, Poliju, Vāciju, Holandi, Lielbritāniju un pat Portugāli. Salacgrīvas ostā, un īpaši Kuivižu ostā aktīvi darbojas zvejnieki. Vasarā abās ostās, īpaši Kuivižu ostā, ienāk jahtas no dažādām Pasaules valstīm.

 • Izsludināts iepirkums EJZF projekta 'Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve' būvuzraudzības pakapjumu veikšanai.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 05.07.2016. ir izsludinājusi publisku iepirkumu "Būvuzraudzības pakapojumi projekta "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve" ietvaros", ident. Nr.SOP 2016/03 EJZF. Iepirkuma veids - publiskais iepirkums atbilstoši IUB 2014.gada 19.marta iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakapojumu sniedzējiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 04.08.2016 plkst. 10.00.

  2016.gada 08.jūlija Salacgrīvas ostas pārvaldes patstāvīgās iepirkuma komisijas sēdē pieņemti grozījumi iepirkuma nolikuma pielikumā "Tehniskais būvprojekts", veicot grozījumus Tehniskā būvprojekta darba apjomu sarakstā 3.sējuma sadaļā "Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (UKT). Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT)", papildinot 3.sējumu ar konstruktīviem rasējumiem, un veicot grozījumus tehniskā būvprojekta 5.sējuma lokālā darba tāmē nr.1-4 (turpmāk lokālā darba tāme nr.1-4i ).

  Vairāk informācijas skatīt sadaļā Iepirkumi.

 • Izsludināts iepirkums EJZF projekta 'Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve' būvniecības darbu veikšanai.

  Salacgrīvas ostas pārvalde 16.06.2016. ir izsludinājusi iepirkumu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve", ident. Nr.SOP 2016/02 EJZF. Iepirkuma veids - atklāts konkurss. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.08.2016 plkst. 10.00.

  2016.gada 08.jūlija Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas sēdē pieņemti grozījumi iepirkuma nolikuma 8.7. un 10.5.10. apakšpunktos, grozījumi darba apjomu sarakstā 3.sējuma sadaļā "Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (UKT). Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT)", papildināti 3.sējuma rasējumi, veikti grozījumi 5.sējuma lokālā darba tāmē nr.1-4 (turpmāk lokālā darba tāme nr.1-4i ).

  2016.gada 11.jūlija Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas sēdē pieņemti grozījumi iepirkuma nolikuma 6.1.1. un 6.1.2. apakšpunktos, mainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu un iepirkuma piedāvājumu atvēršanas datumu, nosakot to 2016.gada 12.augusts plkst.10.00, Salacgrīvas ostas pārvalde, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas novads.

  Vairāk informācijas skatīt sadaļā Iepirkumi.