• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Par mums

  Salacgrīvas osta ir mūsdienīga reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā.

  Salacgrīvas ostai ir sena vēsture - jau 1368.gada arhīvos tā ir minēta kā Livonijas arhibīskapa osta. Laikam ritot, Salacgrīvas ostas ir kļuvusi par nozīmīgu Ziemeļvidzems importa un eksporta ostu.

  Šodien Salacgrīvas ostā pārkrauj dažāda veida kravas - kokmateriālus, šķeldu, kūdru, šķembas, celtniecības materiālus, zivis. Salacgrīvas ostā kravas tiek saņemtas un no tās tiek sūtītas uz Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Dāniju, Poliju, Vāciju, Holandi, Lielbritāniju un pat Portugāli. Salacgrīvas ostā, un īpaši Kuivižu ostā aktīvi darbojas zvejnieki. Vasarā abās ostās, īpaši Kuivižu ostā, ienāk jahtas no dažādām Pasaules valstīm.

 • Paziņojums par Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas izsoli.

  Salacgrīvas ostas pārvalde Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā, 2019.gada 20.augustā plkst.11.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo pasažieru automašīnu HONDA CRV, valsts reģistrācijas numurs JP4875, gaiši pelēku, 1.reģistrācijas datums 26.06.2014., 2,0 litru benzīna dzinējs, tehniskā apskate - 21.07.2020., atrašanās vieta - Pērnavas ielā 3, Salacgrīva. Automašīnas nosacītā cena 14036 euro. Izsoles dalības maksa 20 euro un nodrošinājuma apmērs 1403,60 euro  iemaksājama Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā Nr. LV98PARX0002241940023, AS "Citadeles banka". Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot to pārvaldes kontā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgrivaport.lv vai Salacgrīvas ostas pārvaldē darba dienās no 8.30 līdz 17.00.  Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni 29262429.

  Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas - automašīnas HONDA CRV izsoles nolikums.

  Izsole noslēgusies bez rezultāta, jo nepieteicās neviens interesents.
  2019.gada oktobrī automašīna tiks pārdota pr brīvu cenu. Informācija par pārdošanas cenu un notiekumiem tiks publicēta oktobra sākumā.

   

   

   

 • Informācija par Salacgrīvas jahtu ostu 2019.gada sezonā.

  Salacgrīvas jahtu ostas pārbūves darbu dēļ Salacgrīvas jahtu osta 2019.gada sezonā ir slēgta.

  Jahtotājus aicinām izmantot jahtu ostas pakalpojumus Kuivižu ostā, un aicinām atgriezties Salacgrīvas ostā nākošajā, 2020.gada sezonā! 

  Pēc Salacgrīvas jahtu ostas pārbūves sākot ar 2020.gada sezonu tajā būs nodrošināta visa jahtotājiem nepieciešamā infrastruktūra un aprīkojums.