• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2021/13

IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU 08.11.2021..

Iepirkuma nosaukums:                           

Kuivižu ostas remonta padziļināšanas darbi

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2021/13

Iepirkuma organizētājs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr.90000462446, Ostas iela 6, Salacgrīva, Limbažu nov. LV 4033., tālr. 64071111.

Iepirkuma veids:

Iepirkums atbilstoši IUB 2019.gada 15.aprīļa "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

2021.gada 1.oktobrī - IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu.

2021.gada 1.oktobrī - Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē.

2021.gada 1.oktobrī - Elektroniskā iepirkuma sistēma 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta:

2021.gada 2.novembris, plkst. 15.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas iela 6, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111,  port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkums "Kuivižu ostas remonta padziļināšanas darbi" Nolikums.

Nolikuma pielikumi DOC formāts.

Iepirkuma rezultāts.

Informācija par iepirkuma rezultātiem_08.11.2021.