• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2021/05 EJZF

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Iepirkuma komisija veica grozījumus Nolikumā, kas, pamatojoties uz Vadlīniju 6.9.3. punktam, ir noteikta kā būtiska izmaiņa Nolikumā. Šī iemesla dēļ iepirkums ir pārtraucams un izsludināms no jauna.
 
Iepirkuma nosaukums:                           

Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2021/05 EJZF

Iepirkuma veids:

Iepirkums atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

2021.gada 24.februāris - IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu.

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2021.gada 24.februāris.

Piedāvājumi iesniegšanas termiņš un vieta, piedāvājumu atvēršanas diena un laiks, vieta:

2021.gada 9.aprīlis plkst. 11.00.
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas iela 6, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 64071111 , port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība" Nolikums ar Grozījumiem (01.03.2021.)
Iepirkuma "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība" Nolikuma 2.pielikums_ IEPIRKUMA LĪGUMS

Iepirkuma "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība" Nolikums pielikumu word (.doc) formāts

Būvprojekts minimālajā sastāvā, Būvatļauja, Dziļuma mērījumi (Salacgrīva, 2020.g.)  (lejuplādēt no www.failiem.lv)

Iepirkuma procesā Pretendentu uzdotie jautājumi un Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkumu komisijas sniegtās atbildes:
Jautājumu un atbilžu publikācija. 01.03.2021.
 
Iepirkuma rezultāts.

Informācija par iepirkuma rezultātiem (tiks publicēta pēc lēmuma pieņemšanas)