• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2021/02 ESTLAT177

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “est lat logo”

IEPIRKUMA STATUSS - PĀRTRAUKTS 11.03.2021.

 

Iepirkums tiek veikts Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg Igaunijas – Latvijas projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana" (Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network) / EASTBALTIC HARBOURS, projekta Nr. EST-LAT177, ietvaros.

Iepirkuma nosaukums:                           

Peldošo navigācijas zīmju piegāde.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2021/02 ESTLAT177

Iepirkuma organizētājs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr.90000462446, Ostas iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. LV 4033., tālr. 64071111.

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

2021.gada 15.februāris - IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu.

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2021.gada 15.februāris.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta:

2021.gada 9.marts, plkst. 13.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas iela 6, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 64071111, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma "Peldošo navigācijas zīmju piegāde" Nolikums.

Nolikuma pielikumi un veidnes word (doc) formātā.

Procurement "Supply of floating navigation marks" Regulations (ENG).

Appendix in doc. (MS Word) format (ENG).

Iepirkuma rezultāts.

Informācija par iepirkuma rezultātiem  (Iepirkums tiek pārtraukts)

blockgallery