• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2017/03 Interreg/EST-LAT55

 

SOP 2017/03 Interreg/EST-LAT55 Jahtotāju servisa ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES.
30.10.2017. PUBLICĒTA INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM.

Attēlu rezultāti vaicājumam “estlat logo”

Iepirkums tiek veikts Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg Igaunijas – Latvijas projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”, projekta Nr. EST-LAT55, ietvaros.
Iepirkuma nosaukums:                           

Jahtotāju servisa ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2017/03 INTERREG/EST-LAT55

Iepirkuma organizētājs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr.90000462446, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. LV 4033., tālr. 64071110.

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2017.gada 8.maija "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2017.gada 5.septembrī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2017.gada 19.oktobris, plkst. 10.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma procedūras "Jahtotāju servisa ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" Nolikums ar 20.09.2017. grozījumiem nr.2.

Iepirkuma procedūras "Jahtotāju servisa ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" Nolikums doc formāts sr 20.09.201. grozījumiem nr.2

A pielikums "Projektēšanas uzdevums" ar 20.09.2017. grozījumiem nr.2

D pielikumu - veidņu paraugi un E, F, G, H pielikumi piedāvājuma sagatavošanai_doc formāts.

Būvprojekts minimālajā sastāvā.

Apbūves gabala topogrāfija (dwg).

Būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-302 (13-1.1-4), Jahtotāju servisa ēka.

Ģeotehniskās izpētes pārskats.

Iepirkuma procesā Pretendentu uzdotie jautājumi un Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkumu komisijas sniegtās atbildes:
 Jautājumu un atbilžu publikācija. 20.09.2017.
 Jautājumu un atbilžu publikācija. 25.09.2017.
Iepirkuma Nolikuma grozījumi.

Grozījumi, kas pieņemti 2017.gada 20.septembra Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas sēdē.

Grozījumi, kas pieņemti 2017.gada 25.septembra Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas sēdē.

Iepirkuma rezultāts.
Piedāvājumu atvēršanas protokols, 19.10.2017.
Informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem, 30.10.2017.