• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2020/02

IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU.

 

Iepirkuma nosaukums:                           

Remonta padziļināšanas (bagarēšanas) darbi Salacgrīvas ostā

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2020/02

Iepirkuma organizētājs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr.90000462446, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. LV 4033., tālr. 64071110.

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembris "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

2020.gada 13.martā - IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu.

2020.gada 13.martā - Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta:

2020.gada 14.aprīlis, plkst. 12.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma procedūras "Remonta padziļināšanas (bagarēšanas) darbi Salacgrīvas ostā" Nolikums.

Salacgrīvas ostas 2019.gada dziļuma mērījumi 1

Salacgrīvas ostas 2019.gada dziļuma mērījumi 2

Salacgrīvas ostas 2019.gada dziļuma mērījumi 3

Salacgrīvas ostas 2019.gada dziļuma mērījumi 4

Izsmeļamās grunts apjoma aprēkins 1,  2019.gads.

Izsmeļamās grunts apjoma aprēkins 2,  2019.gads.

Nolikuma pielikumi DOC formāts.

Iepirkuma rezultāts.

Informācija par iepirkuma rezultātiem.