• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2016/12 EJZF

IEPIRKUMA STATUSS - PĀRTRAUKTS 01.02.2017.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 
Iepirkuma nosaukums:                           

Stacionārā zivrūpniecības kravu izkraušanas, iekraušanas hidromanipulatora piegāde un uzstādīšana.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2016/12 EJZF

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2014.gada 19.marta "Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2016.gada 21.decembrī.

Laikrakstā "Dienas bizness" .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2017.gada 01.februāris, plkst. 11.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:


Iepirkuma procedūras "Stacionārā zivrūpniecības kravu izkraušanas, iekraušanas hidromanipulatora piegāde un uzstādīšana" Nolikums.

Veidņu paraugi piedāvājuma sagatavošanai_doc formāts.

Iepirkuma rezultāts.

MK 30.09.2014. Noteikumi nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.3. apakšpunkts paredz, ka iepirkumos, kuru summa pārsniedz 700 EUR, atbalsta pretendents izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena, un to apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida. Iepirkuma procedūrai “Stacionārā zivrūpniecības kravu izkraušanas, iekraušanas hidromanipulatora piegāde un uzstādīšana" (Ident. Nr. SOP 2016/12 EJZF) ir iesniegts viens piedāvājums no SIA “Unimotors Latvia”, reģ.Nr.40003889644, līdz ar ko Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai nav izpildīti MK 30.09.2014. noteikumu Nr.598  6.5.3.apakšpunkta nosacījumi par piedāvājumu skaitu.

Iepirkuma komisijas lēmums:

1. Iesniegto piedāvājuma skaita neatbilstības MK 30.09.2014. noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.3.apakšpunkta nosacījumiem dēļ pārtraukt Iepirkuma procedūru “Stacionārā zivrūpniecības kravu izkraušanas, iekraušanas hidromanipulatora piegāde un uzstādīšana” (Ident. Nr. SOP 2016/12 EJZF).

Iepirkuma procedūras ziņojums.