• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2016/04 EJZF

IEPIRKUMA STATUSS - PĀRTRAUKTS 07.09.2016.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Iepirkuma nosaukums:                           

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” ietvaros.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2016/04 EJZF

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2014.gada 19.marta "Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2016.gada 4.augustā.

Laikraksta "Dienas bizness" 2016.gada 08.augustā.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2016.gada 26.augusts, plkst. 10.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:


Iepirkuma procedūras "Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve" ietvaros Nolikums.

Veidņu paraugi piedāvājuma sagatavošanai_doc formāts.

Tehniskais būvprojekts:

Tehniskā projekta saskaņojums. (informatīvi)

1. Sējums "Vispārīgā daļa. Ģenerālplāna sadaļa.Ģeotehniskā izpēte.Topogrāfiskā izpēte."
2. Sējums "Inženierrisinājumu daļa.Būvkonstrukcijas (BK)."
3. Sējums "Inženierrisinājumu daļa.Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT). Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (UKT). Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT). Videonovērošana un elektronisko sakaru tīkli (EST)."

4. Sējums "Darba organizēšanas projekts."

5. Sējums "Ekonomiskā daļa. Tehniskās specifikācijas. Būvdarbu apjomi (BA)."

Iepirkuma rezultāti:

Piedāvājumu atvēršana - piedāvāto cenu apkopojums.

Iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma pārtraukšanu.

Lauku atbalsta dienestā apstiprinātā projekta Nr.15-00-F01123-000008  “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” reglamentējošā normatīvā akta – MK 30.09.2014. Noteikumi nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.3. apakšpunkts paredz, ka iepirkumos, kuru summa pārsniedz 700 EUR, atbalsta pretendents izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena, un to apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida. Iepirkuma procedūrai “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 pārbūve” ietvaros” (Ident. Nr. SOP 2016/04 EJZF) ir iesniegti trīs piedāvājumi – SIA “Isliena V”,reģ.nr.50002043631, SIA “Labi cilvēki”, reģ.Nr.44103083153, un SIA “Inženieru birojs “Profecto””, reģ.Nr. 40003802725. Atverot piedāvājumus, tika konstatēts, ka SIA “Labi cilvēki”, reģ.Nr.44103083153 piedāvājuma noformējums neatbilst Nolikuma prasībām, un nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums. Iepirkuma komisija noraidīja SIA “Labi cilvēki”, reģ.nr.44103083153, iesniegto piedāvājumu un izslēdza to no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. Izvērtējot SIA “Inženieru birojs “Profecto””, reģ.Nr.40003802725, piedāvājumu, tika konstatēts, ka tas neatbilst Nolikuma kvalifikācijas prasībām. Iepirkuma komisija noraidīja  SIA “Inženieru birojs “Profecto”” piedāvājumu. Ņemot vērā to, ka SIA “Labi cilvēki”, reģ.nr.44103083153, un SIA “Inženieru birojs “Profecto””, reģ.Nr.40003802725, iesniegtie piedāvājumi tika noraidīti Nolikuma noteikumu neatbilstības dēļ, un tālākai vērtēšanai ir derīgs tikai SIA “Isliena V”, reģ.nr.50002043631, iesniegtais piedāvājums, derīgo piedāvājumu skaits salīdzināšanai nav atbilstošs MK 30.09.2014. noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.3.apakšpunkta nosacījumiem.

Iepirkuma komisija lēmums

Pamatojoties uz derīgo piedāvājumu skaita iepirkumam neatbilstību MK 30.09.2014. noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.3.apakšpunkta nosacījumiem pārtraukt Iepirkuma procedūru “Būvuzraudzības pakalpojumi projekta “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes nr.3 pārbūve” ietvaros” (Ident. Nr. SOP 2016/04 EJZF).

Iepirkuma komisijas sēdes protokols nr.3.