• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Zvejas kuģu piestātnes un infrastruktūras rekonstrukcija Kuivižu ostā.

 

Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. - 2013. gadam aktivitātes "Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās" projekts „Zvejas kuģu piestātnes un infrastruktūras rekonstrukcija Kuivižu ostā”.


Projekts uzsākts 2011.gada 10.jūnijā.
Projekts pabeigts 2012.gada 20.septembrī.
Projekta mērķis - Mazo zvejas kuģu un piekrastes zvejas laivu piestātnes rekonstrukcija.
Tehniskie rādītāji - Kuivižu ostas piestātne Nr.3, piestātnes garums 120 m, atļautā  iegrime pie piestātnes - 2,5 m, piestātnes augstums 1,2 m.
Projekta realizācijas vieta - Salacgrīvas ostas teritorija, Kuivižu osta, Pērnavas iela 49b.
Kopējās projekta izmaksas Ls 1 438 840,95 bez valstī noteiktā PVN.
EZF (publiskais) finansējums Ls 1 253 153,38.
Projekta uzraudzības laiks līdz 2017.gadam.