• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestānes Nr.3 pārbūve

 

                                                Atbalsta LR Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
 
Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" projekts “Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve”.


Projekta relizācija uzsākta 2015.gada 15.decembrī.
Projekts pabeigts 2018.gada 24.oktobrī.
Projekta realizācijas vieta - Salacgrīvas ostas teritorija, Piestātne Nr.3, Ostas iela 1b, Salacgrīva.
Piestātnes Nr.3 pārbūves būvprojekta autors SIA "Inženieru grupa "Kurbada tilti"". Līguma summa (ieskaitot autoruzraudzību) 31 540,00 EUR bez PVN.
Būvdarbus veic SIA "Būvenergo - A", līguma summa 1 189 399,21 EUR bez PVN.
Būvuzraudzību veic SIA "Jurēvičs un partenri", līguma summa 23 700,00 EUR bez PVN.
EJZF finansējums - 1 098 079,29 EUR.