• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Valde

Ostas valde ir augstākā lēmējinstitūcija ostas pārvaldē.
Salacgrīvas ostas (pārvaldes) valdi izveido Limbažu novada dome sekojošā sastāvā:

•    pašvaldības intereses ostas valdē pārstāv trīs pašvaldības pārstāvji;
•    valsts deleģēto interešu aizsardzību nodrošina trīs likuma „Par ostām” 26.pantā, ar to saistītos pantos, noteiktie ministriju pārstāvji: LR Zemkopības ministrijas pārstāvis, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis, LR Satiksmes ministrijas pārstāvis, LR Ekonomikas ministrijas pārstāvis;
•    ostā darbojošos komersantu intereses aicināti pārstāvēt komersantu pārstāvji.

 
Salacgrīvas ostas valdes sastāvs:

 

Dagnis Straubergs - Valdes priekšsēdētājs, pārstāv Limbažu novada domi.
Dāvis Melnalksnis - valdes priekšsēdētāja vietnieks, pārstāv Limbažu novada domi.
Anna Vītola-Helviga - valdes loceklis, pārstāv Zemkopības ministriju.
Ilze Baltābola - valdes loceklis, pārstāv Ekonomikas ministriju.
Inese Birziņa - valdes locekle, pārstāv Satiksmes ministriju.
Mareks Gruškevics - valdes loceklis, pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Kristaps Močāns - valdes loceklis, pārstāv Salacgrīvas ostā strādājošu tūrismas komersantu SIA "Kapteiņu osta".
Rolands Ķirsis - valdes loceklis, pārstāv Salacgrīvas ostā strādājošu zvejas komersanu SIA "Mistrals".
Ants Ratas - valdes loceklis, pārstāv Salacgrīvas ostā strādājošu stividorkompāniju SIA "Salacgrīvas nord termināls".