• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Stividori

SIA "Salacgrīvas Nord Termināls".

 

Komercsabiedrība izveidota 2007.gadā, darbību Salacgrīvas ostā uzsāka 2010.gadā. Tās pamatvirziens - kravu apstrāde, uzglabāšana un pārkraušana (stividordarbība).

SIA "Salacgrīvas Nord termināls" veic stividorpakalpojumus no piestātnes Nr.1 (Salacas kreisais krasts) un no piestātnes Nr.4 (Salacas labais krasts).   SIA "Salacgrivas Nord Termināls" pārkrauj apaļkoksni, koksnes šķeldu, kūdru, keramzītu, škembas un cita veida kravas no Latvijas un Igaunijas.

SIA "Salacagrīvas Nord termināls" īpašumā ir piestātnes Nr.4, Nr.5, Nr.6.

SIA "Salacgrīvas Nord termināls" ir iznomājis no Salacgrīvas ostas pārvaldes ostas teritoriju 15 ha platībā. Iznomātās teritorijas SIA "Salacgrīvas Nord termināls" ir izveidojis par atklatājām noliktavām ar cieto segumu. Šajās teritorijās stividors siedz kravu uzglabāšanas pakalpojumus un noliktavu īri. 

 

SIA "Salacgrīvas Nord Termināls"
Jūras iela 18, Salacgrīva, LV 4033
Tālr. +371 64041064, mob. +371 29263417;
www.snt.lv   e-pasts port@snt.lv