• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Tehniskie dati

Salacgrīvas osta atrodas Rīgas jūras līča ZA malā Salacas upes grīvā, 100 km no Rīgas un 13 km no Latvijas un Igaunijas republikas robežas. Tās teritorija:
Salacgrīvā: zemes platība - 14.4 ha, ūdeņu platība - 28.6 ha

Piekļuve pa autoceļu:

Tuvākais ceļš līdz Salacgrīvas ostai ir VIA "Baltica" (attālums no ostas 300-400 m).

Salacgrīvas ostas kuģu kanāla navigācijas informācija:

Salacgrīvas ostas ugunsboja "P"
 

Koordinātes

570 44.80’ N 240 17.78’ E

Uguns raksturojums

M0 (A)B. 10.2s
0.5+(0.5)+1.7+(7.5)

Sektors

3600

Augstums virs vidējā ūdens līmeņa

2 m

Redzamība

3 j.j


Ostas kanāls – garums  - 3300 m (1.8 nm),  platums 70 m.

Ostas vadlīnija - 2520 3 - 720.3

 

Salacgrīvas ostas piestātņu shēma

Piestātnes Nr.

Garums (m)

Atļautā iegrime (m)

Piestātnes īpašnieks, lietotājs

1.

80

5,6

Īpašnieks Salacgrīvas ostas pārvalde, nomā SIA "Salacgrīvas Nord termināls”, izmanto kravu pārkraušanai.

2.

145

3,5

Īpašnieks Salacgrīvas ostas pārvalde.

3.

157

2,2 - 4,0

Īpašnieks A/s “Brīvais vilnis”, izmanto zvejnieki.

4.

70

5,6

Īpašnieks SIA "Salacgrīvas Nord termināls”, izmanto kravu pārkraušanai.

5.

81

5,0

Īpašnieks SIA "Salacgrīvas Nord termināls”, izmanto kravu uzglabāšanai, kuģu stāvēšanai bez kravu operācijām.

6.

100

5,0

Īpašnieks SIA "Salacgrīvas Nord termināls”, izmanto kravu uzglabāšanai.