• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Tehniskie dati

Kuivižu osta atrodas Rīgas jūras līča ZA malā Krišupītes upes grīvā, Salacgrīvas pilsētā:

•    3 km uz Ziemeļiem no Salacgrīvas;
•    7 km no Igaunijas robežas;

Kuivižu ostas teritorija: zemes platība - 24.9 ha, ūdeņu platība - 6.4 ha.

Piekļuve pa autoceļu:

„Via Baltica” jeb E67; LR autoceļu kartē arī A1: (attālums no ostas 100-200 m).
Kuivižu ostas kuģu kanāla garums 2,0 jūras jūdzes jeb 3700 m, platums 30 m

Kuivižu ostas vadlīnija ir - 258,40 – 78,40.

Uguns raksturojums – 2vert.F.Za 3 j.j

 

Kuivižu osta tiek izmantota zvejniecībai, zivju apstrādei, jahtošanai, tūrismam, kā arī privātīpašuma apsaimniekošanai. Kuivižus ostā savu saimniecisko darbību veic zvejnieki – SIA “Banķis”, Zv/s “Bute”, IK “Kuivižkrasts”, SIA “Barka MK2” u.c., t.sk. privātpersonas, kas nodarbojas ar piekrastes zvejniecību. Zvejas kuģi un laivas izmanto 3 zvejas piestātnes. Zivju apstrāde notiek SIA “Banķis” uzbūvētajā saldētavā un šķirošanas cehā. SIA “Kuivižu osta” ir attīstījusi atpūtas un jahtu kompleksu SIA “Kapteiņu osta”, kur ietilpst viesnīca, kempings, restorāns.

SIA “Kuivižu osta” izbūvējusi jahtu ostu, kurā ietilpst jahtu piestātne 90 metru garumā un jahtklubs. Savu darbību šeit veic biedrība "Kuivižu jahtklubs", vasarā darbojas burāšanas skola.

 
UZMANĪBU !!! VISĀM JAHTĀM UN CITIEM PELDOŠAJIEM LĪDZEKĻIEM.

 

Ienākšana un iziešana no Kuivižu ostas ir veicama virzoties  tikai un vienīgi pa vadlīniju no/uz  pieņemšanas ass uguns bojas, jo Kuivižu ostas kuģu kanāla tuvumā ir izvietoti zvejas tīkli un murdi .


Kuivižu ostas peldošo navigācijas zīmju koordinātes:

Pieņemšanas ass ugunsboja, sarkani – baltu vertikālu krāsojumu

570 46,95’N

240 17,10’E

Uguns raksturojums: MO(A)B.10.2s

Stodere (labās puses) zaļa

570 47,12’N

240 18,69’E

Stodere (kreisās puses) sarkana

570 47,14’N

240 18,68’E

 

Kuivižu ostas piestātņu shēma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piestātnes Nr.

Garums (m)

Atļautā iegrime (m)

Piestātnes īpašnieks, lietotājs

1.

50

3,0

Īpašnieks Salacgrīvas novada dome, lieto SIA “Banķis”, zvejnieki.

2.

Kopā 30

2,5

Īpašnieki – Privātpersonas, juridiskas personas, lieto piekrastes zvejnieki.

3.

120

2,5

Īpašnieks Salacgrīvas ostas pārvalde, lieto piekrastes zvejnieki.

4.

90

2,5

Īpašnieks SIA "Kuivižu osta”, lieto jahtotāji.