• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Brīvās ostas zemes uzņēmējdarbībai

 

Salacgrīvas osta pāralde piedāvā nomāt vai iegūt apbūves tiesības zemes gabalos Kuivižu ostā, kadastra nr. 6615 010 0113:

Zemes gabals nr.1  - 1,2 ha

Zemes gabals nr.2 - 2,3 ha.

Zemes gabalos ir atļauts veikt uzņēmējdarbību, kas nerada paaugstinātus trokšnus, kaitīgos izmešus vai smakas. 

Zeems gabalu tuvumā atrodas inženierkomunikācijas - elektrība, ūdensvada un kanalizācijās tīks.

Papildus informācija par brīvajiem zemes gabaliem saņemamma,sazinoties ar ostas pārvaldi pa tālruni 64071111, 29262429, vai epastu port@salacgrivaport.lv