• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Iesniedzamie dokumenti

Plānojot veikt kuģu aģentēšanas pakalpojumus Salacgrīvas ostas teritorija, jāievēro sekojoši noteikumi:
 
Kuģu aģentūras, kas līgumu par kuģu aģentēšanu Salacgrīvas ostā:

1. Iesniegums
2. Derīga kuģu aģentūras civiltiesiskā apdrošināšanas polises kopija.
3. Derīgas kuģu aģentūras divu kuģu aģentu sertifikātu, kas atļauj kuģu aģentiem veikt aģentēšanas pakapojumus Salacgrīvas ostā, kopijas.

 


Salacgrīvas ostas pārvaldei, slēdzot līgumu ar kuģu aģentūru, ir tiesības izvērtēt kuģu aģentūras saimniecisko darbību un pieejamās atsauksmes no citām Latvijas ostas pārvaldēm par kuģu aģentūras darbību, un tai ir tiesības līgumā noteikt avansa maksājumus, vai atteikt kuģu aģentūrai darbību Salacgrīvas ostā.