• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Izsoles

Par operatīvā līzinga objektu.

 

Ostas pārvalde, beidzoties operatīvā līzinga līgumam, laikā no 17.06.2024. līdz 28.06.2024. plānot atgriezt AS "Citadele Factoring" transporta līdzekli Toyota Raw4, 2019.g., ar iespēju trešajai personai to izpirkt. Interesēties no 10.06.2024. līdz 14.06.2024. plkst. 17.00  port@salacgrivaport.lv  Ar transporta līdzekli var iepazīties ostas pārvaldē darba dienās no 8.30 līdz 17.00.  Par transporta līdzkļa apskati interesēties pa tālruni 29262429.

 
Paziņojums par Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas izsoli.

 

Salacgrīvas ostas pārvalde par brīvu cenu pārdod pasažieru mikroautobusu FORD TOURNEO CUSTOM, valsts reģistrācijas numurs JT2538, gaiši pelēku, ražojums 2014.gads, 2,2 litru dīzeļa dzinējs, tehniskā apskate līdz 09.10.2020., atrašanās vieta - Pērnavas ielā 3, Salacgrīva. Automašīnas brīvā cena 14 900 euro. Pircējam pirkuma cena par automašīnas iegādi jāsamaksā 14 dienu laikā pēc izziņas norēķina veikšanai saņemšanas, ieskaitot to Salacgrīvas ostas pārvaldes norādītajā kontā.

Ar automašīnas var iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldē darba dienās no 8.30 līdz 17.00.  Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni 26168869
 

Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas - automašīnas FORD TOURNEO CUSTOM pārdošanas par brīvu cenu nolikums.

 

Paziņojums par Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas izsoli.

 

Salacgrīvas ostas pārvalde Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā, 2019.gada 29.oktobrī plkst.11.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod pasažieru mikroautobusu FORD TOURNEO CUSTOM, valsts reģistrācijas numurs JT2538, gaiši pelēku, ražojums 2014.gads, 2,2 litru dīzeļa dzinējs, tehniskā apskate līdz 09.10.2020., atrašanās vieta - Pērnavas ielā 3, Salacgrīva. Automašīnas nosacītā cena 16 000 euro. Izsoles dalības maksa 20 euro un nodrošinājuma apmērs 1600 euro  iemaksājama Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā Nr. LV98PARX0002241940023, AS "Citadeles banka". Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot to pārvaldes kontā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgrivaport.lv vai Salacgrīvas ostas pārvaldē darba dienās no 8.30 līdz 17.00.  Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni 26168869.

Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas - automašīnas FORD TOURNEO CUSTOM izsoles nolikums.

Izsole noslēgusies bez rezultāta, jo nepieteicās neviens interesents.

Paziņojums par Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas pārdošanu par brīvu cenu.

 

Salacgrīvas ostas pārvalde par brīvu cenu pārdod vieglo pasažieru automašīnu HONDA CRV, valsts reģistrācijas numurs JP4875, gaiši pelēku, 1.reģistrācijas datums 26.06.2014., 2,0 litru benzīna dzinējs, tehniskā apskate - 21.07.2020., atrašanās vieta - Pērnavas ielā 3, Salacgrīva. Automašīnas brīvā cena 13 500 euro.  Pircējam pirkuma cena par automašinas iegādi jāsamaksā 14 dienu laikā pēc izziņas norēķina veikšanai saņemšanas, ieskaitot to Salacgrīvas ostas pārvaldes norādītajā kontā.

Pieteikšanās uz automašinas iegādi par brīvu cenu tiek noteikt līdz 2019.gada 8.oktobrim plkst.10.00.

Ja līdz pieteikuma iesniegšanas gala termiņam būs pieteicies vairāk kā viens pircējs, automašīnas pārdošana notiks saskaņā ar automašīnas pārdošanas par brīvu cenu noteikumos paredzēto izsoli un tajā noteiktajā laikā.

Ar automašinas pārdošanu par brīvu cenu noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgrivaport.lv vai Salacgrīvas ostas pārvaldē darba dienās no 8.30 līdz 17.00.  Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni 29262429.

Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas - automašīnas HONDA CRV pārdošanas par brīvu cenu nolikums.

 


 

Paziņojums par Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas izsoli.

 

Salacgrīvas ostas pārvalde Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā, 2019.gada 20.augustā plkst.11.00 mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod vieglo pasažieru automašīnu HONDA CRV, valsts reģistrācijas numurs JP4875, gaiši pelēku, 1.reģistrācijas datums 26.06.2014., 2,0 litru benzīna dzinējs, tehniskā apskate - 21.07.2020., atrašanās vieta - Pērnavas ielā 3, Salacgrīva. Automašīnas nosacītā cena 14036 euro. Izsoles dalības maksa 20 euro un nodrošinājuma apmērs 1403,60 euro  iemaksājama Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā Nr. LV98PARX0002241940023, AS "Citadeles banka". Nosolītā summa jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ieskaitot to pārvaldes kontā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājaslapā www.salacgrivaport.lv vai Salacgrīvas ostas pārvaldē darba dienās no 8.30 līdz 17.00.  Par automašīnas apskati interesēties pa tālruni 29262429.

Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas - automašīnas HONDA CRV izsoles nolikums.

Izsole noslēgusies bez rezultāta, jo nepieteicās neviens interesents.

 


Paziņojums par Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas izsoli.

 

Izsolāmā manta - Motorjahta “Pērse”, Reģ.Nr. 4001, 1980.gada izlaidums, atrodas Salacgrīvā, Kuivižu ostā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Salacgrīvā, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvas ostas pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8:30 – 17:00, tālr. 64071110,  vai ostas pārvaldes interneta vietnē www.salacgrivaport.lv .

Pieteikumu reģistrācijas notiek katru darba dienu līdz 2016.gada 04.novembrim plkst. 9:00, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvas ostas pārvaldē iepriekš sazinoties pa telefonu 29262429

Izsole notiks 2016.gada 04.novembrī plkst. 10:00  Salacgrīvā, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvas ostas pārvaldes telpās.

Izsolāmās mantas nosacītā cena 10 000 EUR.

Izsoles pretendentam līdz reģistrēšanās brīdim Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā : AS Citadeles banka, kods PARXLV22, konts LV98PARX0002241940023, jāpārskaita:

1)Dalības maksa 30,00 EUR.

2)Nodrošinājuma nauda 1000,00 EUR.

 

Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas - motorjahtas "Pērse" izsoles nolikums.

 
Paziņojums publicēts 27.09.2016.
 
Izsole noslēgusies bez rezultāta, jo nepieteicās neviens interesents.
Motorjahta "Pērse" tiek pārdota par brīvu cenu. Interesentiem lūdzu zvanīt 29262429
 

Paziņojums par Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas izsoli.

 

Izsolāmā manta - vieglās automašīnas Opel Vivaro, 2005.gada ražojums, 1,9l dīzelis, manuālā ātrumkārba, nobraukums 227 100 km, atrodas Salacgrīvā, Pērnavas iela 3.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 – 13.00 un no 14.00 – 17.00, tālr. 64071110, vai pārvaldes mājas lapā www.salacgrivaport.lv

Pieteikumu reģistrācijas notiek katru darba dienu līdz 2014.gada 7.augusta plkst.9.00, Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīvā, iepriekš sazinoties pa telefonu 26168869.

Izsole notiks 2014.gada 7.augustā plkst. 10.00  Salacgrīvas ostas pārvaldes telpās Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena 5000 EUR, izsoles solis 50 EUR.

Izsoles pretendentam līdz reģistrēšanas brīdim jāpārskaita:

Dalības maksa 10 EUR (t.sk. 21% PVN), Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā AS Citadeles banka, kods PARXLV22, konts LV98PARX0002241940023.

Nodrošinājuma nauda 500 EUR Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā AS Citadeles banka, kods PARXLV22, konts LV98PARX0002241940023.

 

Izsoles nolikums. (pdf formāts)