• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Iepirkums „Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā”, ID Nr.: SOP 2021/01 ESTLAT177

Attēlu rezultāti vaicājumam “est lat logo”  

IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU 25.02.2021.

 

Iepirkums tiek veikts Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg Igaunijas – Latvijas projekta “Austrumbaltijas jahtu ostu tīkla pilnveidošana un popularizēšana" (Improvement and promotion of the East Baltic Coast harbours network) / EASTBALTIC HARBOURS, projekta Nr. EST-LAT177, ietvaros.

Iepirkuma nosaukums:                           

Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2021/01 ESTLAT177

Iepirkuma organizētājs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr.90000462446, Ostas iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. LV 4033., tālr. 64071111.

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

2021.gada 29.janvāris - IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu.

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2021.gada 29.janvāris.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta:

2021.gada 23.februāris, plkst. 11.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas iela 6, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 64071111, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma "Peldošo piestātņu piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas ostā" Nolikums.

Nolikuma pielikumi un veidnes word (doc) formātā.

Iepirkuma rezultāts.

Informācija par iepirkuma rezultātiem