• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Iepirkums „Gājēju celiņa ar krasta stiprinājumu izbūve", ID Nr.: SOP 2019/06

IEPIRKUMA STATUSS - 11.07.2019. NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU.

 

Iepirkuma nosaukums:                           

Gājēju celiņa ar krasta stiprinājumu izbūve

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2019/06

Iepirkuma organizētājs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr.90000462446, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. LV 4033., tālr. 64071110.

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2019.gada 15.aprīļa "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

2019.gada 31.maijā - IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu.

2019.gada 31.maijā - Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta:

2019.gada 1.jūlijs, plkst. 10.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma procedūras "Gājēju celiņa ar krasta stiprinājumu izbūve" Nolikums.

Nolikuma pielikumi un veidnes doc formātā.

Pielikums Nr.2.1. Būvprojekts 1

Pielikums Nr.2.2. Būvprojekts 2

Pielikums Nr.2.3. Darbu apjomi

Pielikums Nr.2.4. Ģenplāns

Pielikums Nr.2.5. Darbu izpildes grafiks

Pielikums Nr.2.6. Pandusa izbūve

Pielikums Nr.2.7. Lietus drenāža

Pielikums Nr.12. Iepirkuma līgums.

Atbildes uz jautājumiem. 13.06.2019.

Atbildes uz jautājumiem. 19.06.2019.

Iepirkuma rezultāts.

Informācija par iepirkuma rezultātiem