• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Iepirkums „Elektroenerģijas piegāde Salacgrīvas ostas pārvaldes vajadzībām", ID Nr.: SOP 2019/08

IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU

 
Iepirkuma nosaukums:                           

Elektroenerģijas piegāde Salacgrīvas ostas pārvaldes vajadzībām

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2019/08

Iepirkuma organizētājs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr.90000462446, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. LV 4033., tālr. 64071110.

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2019.gada 15.aprīļa "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

2019.gada 25.novembris - IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu.

2019.gada 25.novembris - Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta:

2019.gada 16.decembris, plkst. 10.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma procedūras "Elektroenerģijas piegāde Salacgrīvas ostas pārvaldes vajadzībām" Nolikums ar grozījumiem.

Nolikuma pielikumi un veidnes doc formātā.

Iepirkuma dokumentu grozījumi:

Nolikuma grozījumi . 02.12.2019.

Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumu un sniegtās atbildes:

Jautājumu un atbilžu publikācija. Nr.1. 02.12.2019.

Iepirkuma rezultāts

 Informācija par iepirkuma rezultātiem