• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2021/09 EJZF

IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU 18.06.2021.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Iepirkuma nosaukums:                           

Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2021/09 EJZF

Iepirkuma veids:

Iepirkums atbilstoši IUB 2019.gada 25.novembra "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

2021.gada 26.maijs - IUB Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu vadlīniju paziņojumā par iepirkumu.

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2021.gada 26.maijs.

Piedāvājumi iesniegšanas termiņš un vieta, piedāvājumu atvēršanas diena un laiks, vieta:

2021.gada 16.jūnijs plkst. 11.00.
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Ostas iela 6, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 64071111 , port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība" Nolikums

Iepirkuma "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.2 pārbūves būvuzraudzība" Nolikums pielikumu word (.doc) formāts

Būvprojekts minimālajā sastāvā, Būvatļauja, Dziļuma mērījumi (Salacgrīva, 2021.g.)  (lejuplādēt no www.failiem.lv)

 
Iepirkuma procesā Pretendentu uzdotie jautājumi un Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkumu komisijas sniegtās atbildes:
Jautājumu un atbilžu publikācija. 11.06.2021.(eparaksts)   (PDF)
 
Iepirkuma rezultāts.

Informācija par iepirkuma rezultātiem_18.06.2021.