• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Iepirkumi 2019

 

SOP 2019/01

Kuivižu ostas padziļināšanas darbi

SOP 2019/02 Interreg/ESTLAT55

 

Mobilās iekārtas jahtu radīto sadzīves un sateču ūdeņu savākšanai piegāde

 

SOP 2019/03

Jaunas automašīnas noma operatīvajā līzingā

 

SOP 2019/04 Interreg/ESTLAT55

 

Mobilās iekārtas jahtu radīto sadzīves un sateču ūdeņu savākšanai piegāde

SOP 2019/05

Piebraucamā ceļa virsmas apstrāde Kuivižu ostā

SOP 2019/06

Gājēju celiņa ar krasta stiprinājumu izbūve

SOP 2019/07

Jauna pasažieru mikroautobusa noma operatīvajā līzingā

SOP 2019/08

Elektroenerģijas piegāde Salacgrīvas ostas pārvaldes vajadzībām