• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2016/07 EJZF

IEPIRKUMA STATUSS - NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Iepirkuma nosaukums:                           

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve” ietvaros.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2016/07 EJZF

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2014.gada 19.marta "Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2016.gada 9.septembrī.

Laikrakstā "Dienas bizness" 2016.gada 09.septembrī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2016.gada 27.septembris, plkst. 10.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:


Iepirkuma procedūras "Būvuzraudzības pakalpojumi projekta "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve" ietvaros" Nolikums ar 13.09.2016. grozījumiem Nr.1.

Veidņu paraugi piedāvājuma sagatavošanai_doc formāts.

Tehniskais būvprojekts:

Tehniskā projekta saskaņojums. (informatīvi)

1. Sējums "Vispārīgā daļa. Ģenerālplāna sadaļa.Ģeotehniskā izpēte.Topogrāfiskā izpēte."
2. Sējums "Inženierrisinājumu daļa.Būvkonstrukcijas (BK)."
3. Sējums "Inženierrisinājumu daļa.Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT). Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (UKT). Lietus ūdens kanalizācijas tīkli (LKT). Videonovērošana un elektronisko sakaru tīkli (EST)."

4. Sējums "Darba organizēšanas projekts."

5. Sējums "Ekonomiskā daļa. Tehniskās specifikācijas. Būvdarbu apjomi (BA)."

Iepirkuma Nolikuma grozījumi.

Grozījumi, kas pieņemti 2016.gada 13.septembra Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas sēdē.

Iepirkuma rezultāts.
Pretendentu cenu piedāvājumu apkopojums.
Paziņojums par iepirkuma pasūtījuma piešķiršanu.