• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2018/01 EJZF

Iepirkuma procedūra „Specializētas kraušanas tehnikas zvejnieku vajadzībām iegāde”, ID Nr.: SOP 2018/01 EJZF

IEPIRKUMA STATUSS - PĀRTRAUKTS 02.03.2018.

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Iepirkuma nosaukums:                           

Specializētas kraušanas tehnikas zvejnieku vajadzībām iegāde.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2018/01 EJZF

Iepirkuma veicējs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, LV4033,  nod. maks. nr. 90000462446.

Projekts, kura ietvaros tiek veikts iepirkums:

Projekts tiek īstenots Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākuma "Zvejas ostas un izkraušanas vietas" ietvaros.

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2017.gada 8.maija "Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Iepirkuma apraksts:

Viena teleskopiskā iekrāvēja ar aprīkojumu iegāde.

Izsludināšanas datums:

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2018.gada 30.janvārī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta, piedāvājuma atvēršanas vieta un laiks:

2018.gada 2.martā plkst. 10.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti lejuplādei:

Iepirkuma procedūras "Specializētas kraušanas tehnikas zvejnieku vajadzībām iegāde" Nolikums.

Veidņu paraugi piedāvājuma sagatavošanai_doc formāts.

Iepirkuma procesā Piegādātāju uzdotie jautājumi un Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkumu komisijas sniegtās atbildes:

Jautājumu un atbilžu publikācija. 07.02.2018.

Iepirkuma rezultāts.

MK 30.09.2014. Noteikumi nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.3. apakšpunkts paredz, ka iepirkumos, kuru summa pārsniedz 700 EUR, atbalsta pretendents izvēlas visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā viens no kritērijiem ir zemākā cena, un to apliecina ar vismaz divu derīgu piedāvājumu salīdzināšanu konkrētai iegādei neatkarīgi no iepirkuma procedūras veida. Iepirkuma procedūrai “Specializētas kraušanas tehnikas zvejnieku vajadzībām iegāde" (Ident. Nr. SOP 2018/01 EJZF) ir piedāvājumus ir iesnieguši divi pretendneti - SIA “Intrac Latvija", reģ.Nr.40003227920, un SIA "Armuss", reģ.Nr.4003118838. SIA "Armuss", iesniedzot piedāvājumu, nav tam pievienojis piedāvājuma nodoršinājuma garantiju, līdz ar ko, atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, piedāvājums tiek noraidīts. Iepirkumā ir iesniegts viens derīgs piedāvājums. Eiropas Savienības finansējuma saņemšanai nav izpildīti MK 30.09.2014. noteikumu Nr.598  6.5.3.apakšpunkta nosacījumi par piedāvājumu skaitu.

Iepirkuma komisijas lēmums:

1. Iesniegto piedāvājuma skaita neatbilstības MK 30.09.2014. noteikumu Nr.598 “Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 6.5.3.apakšpunkta nosacījumiem dēļ pārtraukt Iepirkuma procedūru “Specializētas kraušanas tehnikas zvejnieku vajadzībām iegāde” (Ident. Nr. SOP 2018/01 EJZF).

Informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem.