• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Iepirkuma procedūru „Jahtotāju servisa ēkas būvniecība", ID Nr.: SOP 2018/05 Interreg/ESTLAT55

Attēlu rezultāti vaicājumam “est lat logo”

 

IEPIRKUMA STATUSS - 20.12.2018. NOSLĒDZIES AR REZULTĀTU

 

Iepirkums tiek veikts Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg Igaunijas – Latvijas projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”, projekta Nr. EST-LAT55, ietvaros.

Iepirkuma nosaukums:                           

Jahtotāju servisa ēkas būvniecība.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2018/05 INTERREG/ESTLAT55

Iepirkuma organizētājs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr.90000462446, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. LV 4033., tālr. 64071110.

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2017.gada 8.maija "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2018.gada 18.oktobrī.

Būvniecības vietas apskates sanāksme:

2018.gada 2.novembrī plkst.10.00, Salacgrīvas ostas pārvalde, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta:

2018.gada 22.novembris, plkst. 10.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma procedūras "Jahtotāju servisa ēkas būvniecība" Nolikums.

Iepirkuma līguma paraugs (pielikums nr.12).

Nolikuma pielikumi un veidnes doc formātā.

Jahtotāju servisa ēkas būvprojekts, darba apjomi, ģeoloģija, interjera projekts (elektroniskā formā).

Preizējumi par būvprojektu un darba apjomu tāmi.

Būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-302 (13-1.1-4), Jahtotāju servisa ēka.

Iepirkuma rezultāts.
Informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem, 20.12.2018.