• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Iepirkuma procedūru „Jahtotāju servisa ēkas būvniecība', ID Nr.: SOP 2018/04 Interreg/ESTLAT55

 

Attēlu rezultāti vaicājumam “est lat logo”

IEPIRKUMA STATUSS - PĀTRAUKTS.

 

Iepirkums tiek veikts Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg Igaunijas – Latvijas projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”, projekta Nr. EST-LAT55, ietvaros.

Iepirkuma nosaukums:                           

Jahtotāju servisa ēkas būvniecība.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2018/04 INTERREG/ESTLAT55

Iepirkuma organizētājs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr.90000462446, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. LV 4033., tālr. 64071110.

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2017.gada 8.maija "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2018.gada 1.augustā.

Būvniecības vietas apskates sanāksme:

2018.gada 15.augusts plkst.10.00, Salacgrīvas ostas pārvalde, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, piedāvājuma atvēršanas diena un laiks, vieta:
2018.gada 14.septembris, plkst. 10.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.
Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma procedūras "Jahtotāju servisa ēkas būvniecība" Nolikums.

Iepirkuma procedūras "Jahtotāju servisa ēkas būvniecība" Nolikums ar 28.08.2018. grozijumiem un precizējumiem_ konsolidēts.

Iepirkuma līguma paraugs (pielikums nr.11).

Nolikuma pielikumi un veidnes doc formātā.

Jahtotāju servisa ēkas būvprojekts, darba apjomi, interjera projekts (elektroniskā formā).

Darbu apjomu tabula xls formats.

Būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-302 (13-1.1-4), Jahtotāju servisa ēka.

Iepirkuma dokumentu grozījumi:

Nolikuma grozījumi un parecizējumi. 28.08.2018.

Ieinteresēto piegādātāju uzdotie jautājumu un sniegtās atbildes:

Jautājumu un atbilžu publikācija. Nr.1. 24.08.2018.

Jautājumu un atbilžu publikācija. Nr.2. 29.08.2018.

Jautājumu un atbilžu publikācija. Nr.3. 29.08.2018.

Iepirkuma rezultāts.

Informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem.