• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Interreg EST-LAT Nr.55 "ESTLAT harbours"

 

Igaunijas-Latvijas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam projekts #55
“Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” (EST-LAT Harbours)

 

MĒRĶIS

Izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

PROJEKTA MĒRĶA GRUPA

•    Vietējie un ārvalstu burātāji, jahtu īpašnieki, jahtklubi, burāšanas skolas, kas iegūs no uzlabotajiem pakalpojumiem un plašāka ostu tīkla;
•    Pašvaldības, kas sekmē infrastruktūras attīstību burāšanai, tūrismam un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm piekrastē;
•    Uzņēmēji piekrastes pašvaldībās, kuriem paplašināsies iespējas tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanai

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS

2017.gada 1. jūnijs - 2020.gada 31. maijs.

PROJEKTA FINANSĒJUMS

EUR 10 981 270.62 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi EUR 9 334 079.99)

PROJEKTA PARTNERI:

•    Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris)
•    Rīgas plānošanas reģions
•    Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center)
•    Engures ostas pārvalde
•    Jūrmalas ostas pārvalde
•    Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā)
•    Skultes ostas pārvalde
•    Salacgrīvas ostas pārvalde

     Salacgrīvas ostas pārvaldes budžets (programmas nosacījumu dēļ budžets sadalīts 3 daļās):
Budžeta 1.daļa;
Budžeta 2.daļa;
Budžeta 3.daļa;

•    Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu osta
•    SIA “Liepāja Marina”
•    Pāvilostas ostas pārvalde
•    SIA “AK Pāvilosta Marina”
•    SIA “New Yacht Marina” (Ventspils osta)
•    Rojas ostas pārvalde
•    SIA “Kurland” (Mērsraga osta)
•    SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā))
•    Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala))
•    SIA “Wetmen” (Jaagupi osta)
•    Tostamaa pašvaldība (Varati osta)
•    SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta)
•    SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala))
•    SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta)
•    SIA “Port of Montu” (Montu osta)

PROJEKTA AKTIVITĀTES

 

1. Investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā:

•    Navigācijas drošības uzlabošana ostā: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes);
•    Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un esošo rekonstrukcija;
•    Padziļināšanas darbi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem;
•    Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas;
•    Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas;
•    Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas u.c.), ārkārtas evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu izveide;
•    Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā;
•    Tūrisma informācijas punktu izveide (stendi, Wi-Fi pieejamība, informācijas platforma par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija;
•    Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu).

2. Jahtu ostu tīkla mārketinga aktivitātes (ostu un burātāju sasaiste):
•    Mārketinga stratēģijas izstrādi jahtu ostu tīkla popularizēšanai mērķtirgos (Vācija, Somija, Zviedrija, Polija)
•    Vizuālās identitātes un zīmola izstrāde jahtu ostu tīklam Latvijā un Igaunijā
•    Dalība specializētajās laivu un jahtu starptautiskajās izstādēs Diseldorfā (Vācija), Varšavā (Polija), Helsinkos (Somija) un Stokholmā (Zviedrija)
•    Burātāju ceļveža (Cruising guide), iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas - līdz Narvai), un jahtu ostu tīkla kartes sagatavošana
•    piekrastes ceļveža sagatavošana
•    Tīklojuma paplašināšana starp ostu pārvaldes speciālistiem un jahtklubiem, pieredzes apmaiņas pasākumu, burātāju pasākumu organizēšana.
•    Digitālā mārketinga informācijas platformas pakalpojumu attīstīšana
•    Sociālā tīkla Facebook lapas izveide un reģiona jahtu ostu tīkla popularizēšana, tostarp reklāmraksti burātāju u.c. specializētajos medijos
•    Video izstrāde par Latvijas un Igaunijas jahtu ostām
•    6 informatīvo stendu sagatavošana
•    Iepazīšanās vizīšu organizēšana (žurnālisti, blogeri, jahtklubi)

SAITES PAPILDU INFORMĀCIJAI

Salacgrīvas ostas pārvalde
Ivo Īstenais, ostas pārvaldnieks
Tālr. + 371 29262429, e-pasts: port@salacgrivaport.lv, www.salacgrivaport.lv

Rīga plānošanas reģions:
Inga Brieze
Tālr.+37129488197, inga.brieze@rpr.gov.lv, www.rpr.gov.lv

Igaunijas – Latvijas Pārrobežu sadarbības programma www.estlat.eu