• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Projekti

Galvenie paveiktie darbi.
 
2016.gads.

Uzsākta Lauku atbalsta dienesta projekta "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes N.3 pārbūve" realizācija, izstrādāts tehniskais būvprojekts, noslēgts būvniecības līgums par pārbūves veikšanu.

Uzsākta Interreg Centrālās Baltijas projekta "SmartPort CB239" realizācija - iegādāta un uzstādītas videonovērošanas iekārtas, meteostacija.

 

2015.gads.

Salacgrīvas ostas pārvalde ir parakstījusi partnerības līgumu par piedalīšanos Interreg Centrālās Baltijas projektā SmartPort CB239.

Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis iesniegto projektu "Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve", kas tiek plānota realizēt Eiropa Jūrlietu un zivsaimniecības fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014-2020.gadam pasākuma “Zvejas ostas un izkraušanas vietas” ietvaros.

Pabeigts Salacgrīvas ostas un priekšostas pārbūves ietekmes uz vidi novērtējums.

Salacgrīvas ostas padziļināšana. Atjaunots Salacgrīvas ostas kuģa kanāla un ostas akvatorijas dziļums līdz -6,5m.

Kuivižu ostas padziļināšana. Atjaunots Kuivižu ostas kuģu kanāla akvatorijas dziļums līdz -3,0m.


2014.gads.

Izstrādāta ostas attīstības shēma, tai tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums.

Salacgrīvas ostas attīstības shēma