• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

SOP 2017/03 Interreg/EST-LAT55 Jahtotāju servisa ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Attēlu rezultāti vaicājumam “estlat logo”

IEPIRKUMA STATUSS - IZSLUDINĀTS 05.09.2017.
21.09.2017. PUBLICĒTAS IZMAIŅAS NOLIKUMĀ. PAGARINĀTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ LĪDZ 19.10.2017. PLKST.10.00
Iepirkums tiek veikts Eiropas savienības reģionālās attīstības fonda (ERAF) Interreg Igaunijas – Latvijas projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”, projekta Nr. EST-LAT55, ietvaros.
Iepirkuma nosaukums:                           

Jahtotāju servisa ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

Iepirkuma identifikācijas numurs:         

SOP 2017/03 INTERREG/EST-LAT55

Iepirkuma organizētājs:

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks.Nr.90000462446, Pērnavas iela 3, Salacgrīva, Salacgrīvas nov. LV 4033., tālr. 64071110.

Iepirkuma veids:

Iepirkumu procedūra atbilstoši IUB 2017.gada 8.maija "Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem."

Izsludināšanas datums:

Salacgrīvas ostas pārvaldes interneta vietnē 2017.gada 5.septembrī.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: (Pagarināts)

2017.gada 19.oktobris, plkst. 10.00
Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīva.

Kontaktpersona:

Ivo Īstenais, Tālrunis: +371 29262429; +371 6701111, Fakss - +371 6701110, port@salacgrivaport.lv

Iepirkuma dokumenti:

Iepirkuma procedūras "Jahtotāju servisa ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" Nolikums ar 20.09.2017. grozījumiem nr.1.

Iepirkuma procedūras "Jahtotāju servisa ēkas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" Nolikums doc formāts sr 20.09.201. grozījumiem nr.1

A pielikums "Projektēšanas uzdevums" ar 20.09.2017. grozījumiem nr.1

D pielikumu - veidņu paraugi un E, F, G, H pielikumi piedāvājuma sagatavošanai_doc formāts.

Būvprojekts minimālajā sastāvā.

Apbūves gabala topogrāfija (dwg).

Būvatļauja Nr. BIS-BV-4.1-2017-302 (13-1.1-4), Jahtotāju servisa ēka.

Ģeotehniskās izpētes pārskats.

Iepirkuma procesā Pretendentu uzdotie jautājumi un Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkumu komisijas sniegtās atbildes:
 Jautājumu un atbilžu publikācija. 20.09.2017.
Iepirkuma Nolikuma grozījumi.

Grozījumi, kas pieņemti 2017.gada 20.septembra Salacgrīvas ostas pārvaldes iepirkuma komisijas sēdē.

Iepirkuma rezultāts.