• Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

 • Salacgrīvas ostas pārvalde

  Salacgrīvas osta ir augoša Latvijas ziemeļu daļas reģionālā osta, kas atrodas Rīgas jūras līcī ietekošās Salacas upes grīvā

Izsoles

Paziņojums par Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas izsoli.

 

Izsolāmā manta - Motorjahta “Pērse”, Reģ.Nr. 4001, 1980.gada izlaidums, atrodas Salacgrīvā, Kuivižu ostā.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Salacgrīvā, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvas ostas pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8:30 – 17:00, tālr. 64071110,  vai ostas pārvaldes interneta vietnē www.salacgrivaport.lv .

Pieteikumu reģistrācijas notiek katru darba dienu līdz 2016.gada 04.novembrim plkst. 9:00, Salacgrīvā, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvas ostas pārvaldē iepriekš sazinoties pa telefonu 29262429

Izsole notiks 2016.gada 04.novembrī plkst. 10:00  Salacgrīvā, Pērnavas ielā 3, Salacgrīvas ostas pārvaldes telpās.

Izsolāmās mantas nosacītā cena 10 000 EUR.

Izsoles pretendentam līdz reģistrēšanās brīdim Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā : AS Citadeles banka, kods PARXLV22, konts LV98PARX0002241940023, jāpārskaita:

1)Dalības maksa 30,00 EUR.

2)Nodrošinājuma nauda 1000,00 EUR.

 

Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas - motorjahtas "Pērse" izsoles nolikums.

 
Paziņojums publicēts 27.09.2016.
 
Izsole noslēgusies bez rezultāta, jo nepieteicās neviens interesents.
Motorjahta "Pērse" tiek pārdota par brīvu cenu. Interesentiem lūdzu zvanīt 29262429
 

Paziņojums par Salacgrīvas ostas pārvaldes kustāmās mantas izsoli.

 

Izsolāmā manta - vieglās automašīnas Opel Vivaro, 2005.gada ražojums, 1,9l dīzelis, manuālā ātrumkārba, nobraukums 227 100 km, atrodas Salacgrīvā, Pērnavas iela 3.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Salacgrīvas ostas pārvaldes telpās darba dienās no plkst. 8.00 – 13.00 un no 14.00 – 17.00, tālr. 64071110, vai pārvaldes mājas lapā www.salacgrivaport.lv

Pieteikumu reģistrācijas notiek katru darba dienu līdz 2014.gada 7.augusta plkst.9.00, Salacgrīvas ostas pārvaldē, Pērnavas iela 3, Salacgrīvā, iepriekš sazinoties pa telefonu 26168869.

Izsole notiks 2014.gada 7.augustā plkst. 10.00  Salacgrīvas ostas pārvaldes telpās Pērnavas ielā 3, Salacgrīvā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena 5000 EUR, izsoles solis 50 EUR.

Izsoles pretendentam līdz reģistrēšanas brīdim jāpārskaita:

Dalības maksa 10 EUR (t.sk. 21% PVN), Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā AS Citadeles banka, kods PARXLV22, konts LV98PARX0002241940023.

Nodrošinājuma nauda 500 EUR Salacgrīvas ostas pārvaldes kontā AS Citadeles banka, kods PARXLV22, konts LV98PARX0002241940023.

 

Izsoles nolikums. (pdf formāts)